Posted on

وبلاگ های شخصی

این بسته همه ابزار های ضروری و مفید برای اداره و مدیریت یک وبلاگ را در خود دارد.

دامنه رایگان ir با مالکیت وبلاگنویس نیز شامل پک می باشد.

قالب ویژه و سیستم مدیریت + میزبانی یک ساله فضا + ثبت یک ساله دامنه

150,000 تومان