Posted on Leave a comment

سقزآوا

نشانی سایت: http://SaqqezAva.com >

سایت مستقل خبری سقزآوا

 • طراحی گرافیکی ویژه
 • ساختار 3 و 2 ستونی صفحه نخست و صفحه خبر
 • مدیریت تصاویر و گالری
 • استفاده از jquery در برخی از عملکرد های سایت
 • 100% یکسان بینی(Browser compatibility) در مرورگرهای Firefox 2x,3x, Internet Explorer6-7-8, Google Chrome و Safari
 • طراحی بدون استفاده از Table در ساختار HTML و مهیا جهت index جستجوگرهای وب
 • بهینه سازی SiteMap
 • استفاده از Ajax در سیستم ثبت نظر
 • نسخه مناسب چاپ
 • عکس روز
 • خبرنامه سایت
 • مدیریت تبلیغات
 • مدیریت خبر و مجموعه اخبار
 • فرم های ارسال خبر و تماس
 • مدیریت ساده بخش پیوندها
 • آرشیو موضوعی/زمانی
 • و ده ها قابلیت مدیریتی و کاربری دیگر